kom. +48 730 031 880;
tel. +48 22 245 41 10;
info@stabilizacja-gruntu.pl

Kruszywo stabilizowane cementem

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.